layoutelementlayoutelement
Topbanner Holmboe 2017 
Vagn Holmboe, foto:Marianne Grøndahl

Vagn Holmboe (1909-96)

Vagn Holmboe blev én af det 20. århundredes mest betydningsfulde danske komponister. Han blev født i Horsens i 1909, og 100 året for hans fødsel blev i 2009 markeret på Holmboe i Horsens-festivalen såvel som på mange andre koncertsteder og -festivaler over hele Danmark.

I den store Holmboefamilie var musikken en naturlig del af hverdagen, og Vagn Holmboe blev allerede som 17-årig optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor komponisten Carl Nielsen var rektor.

Efter endt uddannelse tog Vagn Holmboe til Berlin for at studere videre. Her mødte han den rumænske pianist Meta May Graf, som han blev gift med i 1933. Ægteparret Holmboe delte interessen for folkemusik og folklore og studerede bl.a. rumænsk folkemusik på rejser til Rumænien. Parret bosatte sig på Østerbro og siden hen i Ramløse. Meta May Holmboe valgte at male, lave skulpturer og fotografere og lagde pianistgerningen på hylden.

Holmboe var underviser på Folkemusikhøjskolen og Blindeinstituttet indtil han i 1950 blev ansat som underviser i teori og komposition ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og i 1955 udnævntes han til professor. Blandt hans mange elever var Per Nørgård og Pelle Gudmundsen-Holmgren. Han havde desuden forskellige faglige tillidshverv og var en flittig skribent. I 1965 valgte Holmboe helt at hellige sig komponistgerningen. Han døde i 1996.

Der ligger en omfattende musikalsk produktion på mere end 400 værker bag Vagn Holmboe, fra kammer- og kormusik til operaer og symfonier. Han er en af de betydeligste danske komponister efter Carl Nielsen og har sat sit præg på efterfølgende komponistgenerationer.
Hans kompositoriske stil var meget personlig. Det høres i hans musik at han lod indflydelsen fra den nordiske og germanske tradition blande op med inspiration fra naturen og folkemusikken.Udover komponistgerningen var Holmboe meget optaget af folkemusik og af gadehandlernes råb, og han udførte et stort musiketnologisk pionérarbejde.

Læs mere om Vagn Holmboe og hans værker i Horsens Leksikon og på Edition Wilhelm Hansens hjemmeside.


Indholdsansvarlig Lene Bjarke Skov, kulbj@horsens.dk